Учні навчаються з 1 по 9 класи. З учнями працюють вчителі-дефектологи, вихователі, помічники вихователів, психолог,логопед.

Важливою умовою успіху у навчанні і розвитку дитини з особливими освітніми потребами є орієнтування вчителя на потенційні можливості учнів. Корекційно- виховна робота є необхідною умовою забезпечення всебічного розвитку особистості дитини з психофізичними вадами .Корекційні завдання є невідємною частиною освітньо-виховної роботи школи і вся система педагогічної роботи будується з урахуванням корекційних завдань .

Умови забезпечення корекційної роботи навчання і виховання :

-глибоке і всебічне вивчення учнів педагогом;

-цілісний корекційний вплив на змістовні , діяльні , особистісні  компоненти інтелекту у їх системній єдності ;

-спрямованість педагогічного процесу на формування у дітей вищих прихічних функцій із забезпеченням їхньої усвідомленості  та довільності ;

-індивідуальний підхід у корекційній роботі .

Під час перебування в школі, учні забезпечуються п’ятиразовим харчуванням, сплять у кімнатах розрахованих на 4-6 учнів. Заклад складається з навчального корпусу на 12 класів, фізкультурного та тринажерного залу  ,ігрових кімнат, комп”ютерного класу , спального корпусу на 160 ліжок, трьох швейних майстерень, трьох столярних майстерень, кабінету СПО, логопедичного кабінету, кабінету психолога, їдальні на 160 місць.

На території закладу є ігрові , спортивні майданчики, сад, квітники.

Колектив закладу нараховує 28 педагогів та 30 працівників допоміжного персоналу.

Відомості про педагогічних працівників , що працюють в Солотвинській спеіальній ЗОШ – інтернаті : вчителі вищої категорії-8,вчителі 1 категорії – 7 , вчитель 9 тарифного розряду 1, вихователь1 категорії -5 , вихователь 2 категорії – 2 , вихователь спеціаліст – 1 , вихователь 9 тарифного розряду 4 .

Навчально- виховний процес будується з урахування вимог сьогодення , які висвітлені в інформаційно -правових документах , регламентуючих організацію навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України .

Від  людського життя  і навіть від життя цілих поколінь людей залишається на землі тільки прекрасне . У нашій школі це прекрасне йде поряд із виховним процесом , а основою цього процесу є людина як найвища цінність. Працюючи над формуванням в учнів моральних цінностей , педагогічний колектив спрямовує свої зусилля на те , щоб діти виростали вихованими , дотримувались встановлених норм та правил . Мета виховної роботи школи – побачити , розвинути в кожному учневі людину  порядну , добру , небайдужу до навколишнього світу .

Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу було створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав кожної  дитини  на доступність здобуття освіти , збереження і зміцнення здоровя.

У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив школи- інтернату  працюватиме над вирішенням проблемного питання школи .

Використання спільної творчості  педагога та дитини з метою підвищення ефективності корекціїно – розвиткових занять .

Завдання , над якими працює школа :

– корекція і компенсація прихофізичних порушень шляхом залучення дітей до найрізноманітнішої соціально-значущої діяльності.

– підвищення ефективності корекційно-розвиваючих занять.Удосконалення шляхів і засобів підчищення ефективності психофізичних  недоліків учнів.

Проблемне питання школи – інтернату залежить від специфіки закладу: формування соціальної компетентності школярів з вадами інтелекту.

Відповідно і головне завдання вчителів та вихователів – створити оптимальні умови для розвитку й реалізаціії освітніх проблем дітей цієї категорії , на основі врахування можливостей .

Методи і форми виховання залежать від організації учнівського колективу та колективної творчості. Організації учнівського колективу містять в собі систему самообслуговування, систему доручень, норм, правил поведінки, традицій, систему відповідальності та стимулювання, систему відносин. Колективна творчість складається з пізнавальної, трудової, суспільно корисної, художньо – естетитчної, спортивно – естетичної, спортивно – оздоровчої творчості.

Всім відомо, що на дитину впливають такі джерела виховання, як сім*я, педагогічний колектив (практично весь час свого перебування у школі – інтернаті учні знаходяться під контролем та впливом вчителів та вихователів), учнівський колектв (діти, що оцінюють поведінку та вчинки свого товариша), громадськість.

Навчально-виховний процес

Здійснюється з урахуванням особистості кожного учня і спрямовується  на виховання любові до країни в якій живемо, її Конституції, шанобливе ставлення до історії України, її природи, традицій та звичаїв народу, невід’ємною часткою якого ми є, державних символів, загальнолюдських прав і свобод людини, людей старшого покоління, сімейних відносин, всіх тих цінностей, які виробила українська нація впродовж тисячоліть і особливо до душі народу – його мови.

 

Корекційно-розвиткові заняття в школі.

Корекційно-розвиткові заняття в школі.

 

 

Проведення уроків з використання мультимедійної дошки.

 

«Швейна справа»

В швейній майстерні, починаючи з 4 по 9 клас учні вивчають основи машинознавства, матеріалознавства, моделювання та технології виготовлення швейних виробів. Зміст програми зі швейної справи сприяє збагаченню уявлень школярів щодо предметів побуту на основі формування знань: про види дитячого, жіночого та чоловічого одягу, білизни.  Виконання учнями практичних завдань за зразками, малюнками, схемами, інструкційними картами та планами послідовності технологічних операцій. Така наочна опора спрямована на розвиток усвідомленості та самостійності діяльності учнів, а також дає можливість коригувати дрібну моторику на основі роботи з голкою та ножицями під час виконання трудових операцій ручним способом. Також здійснюється розвиток важливої професійної якості – координація рухів рук і ніг під час роботи на швейній машині з ножним приводом – пуск, зупинення, строчіння. Учні вчаться знімати мірки для побудови-креслення виробів, кроїти, обробляти загальні вузли, шити вироби, самостійно виконувати практичні завдання, планувати свою діяльність. Знайомляться з організацією поопераційного поділу праці на виробництві,одержують інформацію про машини та пристрої . Достатнє опанування цих знань і практичних умінь дає можливість учням після закінчення школи працювати на швейному виробництві, а також використовувати одержані знання і практичні вміння у власному побуті: самостійно виготовляти побутові вироби (торбинки, наволочки, рушники, простирадла), шити та лагодити одяг, білизну, доцільно використовувати різну тканину, нитки, фурнітуру.


 

«Столярна справа»

В школі для дітей з особливими потребами спрямований на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних робіт в умовах державних і приватних підприємств та у власному побуті. Професійно- трудова підготовка учнів школи базується на спеціальних принципах навчання, що забезпечують корекційну спрямованість – максимальне поліпшення стану психофізичного розвитку школяра, його пізнавальної, мовленнєвої, психомоторної, особистісної сфери розвитку. У процесі опанування трудових знань, умінь, навичок школярів ознайомлюють з розміткою деталей, пилянням, струганням, свердлінням деревини, скріпленням деталей у вироби та їх оздобленням. Учні набувають навичок володіння столярними інструментами і пристосуваннями, дізнаються про правила догляду за ними. Деякі з інструментів і пристосувань виготовляють самостійно за інструкцією вчителя. Крім того учні вчаться працювати на свердлильному та токарному верстатах, застосовувати клеї, лаки. Програмою передбачено навчання учнів складанню елементарних креслень, плануванню послідовності виконання трудових операцій. Оцінюванню результатів своєї роботи.

ЛФК в нашій школі»

ЛФК – значимий компонент лікування. ЛФК нормалізує і покращує процеси обміну речовин, запобігає деформації опорно-рухового апарату, відставанні в рості і розвитку. Систематичні заняття ЛФК перешкоджають походженням у дітей багатьох хвороб: – сколіоз; – плоскостопість; – порушення постави; – викривлення ніг; – розлади шлунково-кишкового тракту; – бронхіти і т.д. Незалежно від того, на яку частину направлені вправи ЛФК, відбувається стимуляція діяльності всього організму дитини. Завдяки ЛФК поліпшується обмін речовин, зменшується запальні процеси, прискорюється загоєння ран, відбувається нормалізація порушених функцій організму. Завдяки систематичних занять у дітей формується вірна постава. Суглоби стають більш рухливими, збільшується витривалість і сила, розвиваються вольові якості, організм зміцнюється і гартується. ЛФК позитивно впливає на дихальну систему, серцево-судинну систему, координацію дитини. ЛФК включає в себе такі методи як лікувальний масаж, рухові ігри, фізичні вправи, лікувальні положення тіла, заняття на тренажерах. Ціль ЛФК – зміцнення м’язів, зв’язок і суглобів, що призводить до корекції та профілактиці порушення постави, плоскостопості, викривлення хребта та інших недоліків опорно-рухового апарату. Системні заняття посилюють імунітет, що знижує ризик походження багатьох хвороб, роблять дитину більш впевненою у собі, менше схильної до стресу, розвивають інтелект, запобігають появи травм. Щоб ЛФК привело до позитивного результату, займатися нею потрібно регулярно, потроху фізичне навантаження повинно зростати. Рівень навантаження залежить від віку дитини, особливостей захворювання і організму, фізичною підготовки і самопочуття. Тривалість одного заняття в середньому становить 20-25 хвилин.

Їдальня

На 160 посадочних місць, в якій діти харчуються 5 разів на добу згідно існуючих норм. В меню кожного дня молочні, мясні продукти харчування, свіжі овочі, фрукти, соки, цитрусові, солодощі.

На території школи знаходяться спортивний, ігровий майданчики, пришкільні земельні ділянки.

 

 

Наша адреса:

смт.Солотвино, вул.Емінеску, 5
Тячівського району, Закарпатської області

тел. (03134) 56-336- приймальня
тел.факс (03134) 56 -221 -приймальня

E-mail: solotvino-internat@ukr.net