Психолого-педагогічний консиліум.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 10.09.2019р.

Присутні : члени консиліуму .

Порядок денний :

1.Затвердження плану роботи психолого-педагогічного консиліуму на 2019/2020 н.р.

2.Круглий стіл “Корекція розвитку пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери дітей з особливими освітніми потребами ”

І.Слухали Токарську Л.О.:

В спеціальній школі психолого – педагогічної роботи побудована за принципами використання обхідних шляхів розвитку і спрямована на усунення причин слабкої вольової регуляції поведінки, а саме недорозвитку внутрішнього мовлення, низького рівня самосвідомості, психологічної пасивності .

Ухвалили

Враховуючи рівень пізнавального розвитку та емоційно-вольових процесів учнів , був складений план роботи психолого – педагогічного консиліуму на 2019 -2020 н.р.

ІІ. Слухали Ісікову М.Ю.

Вади емоційно-вольової сфери проявляються у порушенні поведінки, неадекватності афектних реакцій , труднощах побудови взаємних з однолітками та з дорослими, відсутності мотивації до навчання ,низьких досягненнях у навчанні , соціальній дезадаптації .

Виступили Арделан В.В.

Предметом спеціального педагогічного впливу на дітей з особливими освітніми проблемами повинно стати гальмування імпульсивних реакцій ,Навчання торпедних учнів стає можливим за умови  поступового встановлення контакту з ними, зниження рівня тривожності , підвищення самооцінки , зміцнення процесу збудження , формування довільної саморегуляції, створення  діяльних ситуацій успіху .

Виступили Бровчук Л.Ф.

Корекційний вплив гри на розвиток пізнавальної діяльності учнів з порушеним інтелектом: позитивні емоції, які можуть бути викликані в грі , являють собою не тільки основу для налагодження контакту з такими дітьми, але є й одним з найважливіших  засобів у використанні їх компенсаторних можливостей та досягненні поставленої корекційної мети.Гра має величезний вплив на розвиток особистості , є ефективним інструментом розвитку уваги пам”яті, мислення.

Ухвалили

Педагог ,  працюючи з учнями з психофізичними вадами, повинен враховувати його індивідуальну структуру дефекту та збережені  можливості , тобто вивчити досвід дитини, її спрямованість, поведінку , ставлення дитини  до власного дефекту , особливості емоційної сфери.

 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 17.10.2019р.

Присутні : члени консиліуму .

Порядок денний :

І.Консиліум ” Діагностичні методи психолого – педагогічного вивчення  дитини ”

Слухали Арделан В.В.

Вивчатимемо питання , що пов”язані з організацією психолого-педагогічного вивчення дитини, аналізу підходів до діагностики відхилень і інтелектуальному розвиткові . Додатковими якісними показниками , які характеризують перебіг процесу виконання діагностичних завдань і повинні враховуватись  в оцінці стану інтелектуального розвитку дитини є : спосіб дій дитини, довільність сприйняття , уміння оперувати зразками, емоційні вияви висловлення , навички самоконтролю , особливості взаємодії з дорослим , працездатність.

Виступили  Токарська Л.О.

Для забезпечення ефективної навчально-корекційної діяльності дітей з особливими освітніми потребами визначальним є експертна оцінка особливостей їхнього  психічного розвитку , зокрема -стану інтелектуальних  можливостей ступеню їх збереження  на фоні індивідуальних порушень .

Виступили Боднар Г.І.

Вивчення і оцінка психічного розвитку дитини в консультації здійснюється на основі професійної діагностики можливостей дитин до розвитку , визначення її особливих освітніх потреб та оптимальних шляхів і залежних засобів їх задоволення.Кінцевим результатом їх вивчення є :

а)визначення пипу порушення розвитку (типологічної норми , діагнозу )на основі узагальнення  виявлених своєрідних і властивих певному варіанту  відхилень індивідуального розвитку;

б) співвіднощення типологічного варіанту розвиткуз навчальною програмою до “Державного стандартупочаткової загальної середньої освіти для дітей , які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

в) формування психолого – педагогічного висновку та рекомендації для вчителів і батьків .

Ухвалили

Висновок психолого-медико-педагогічного консиліуму : вивчає першочергові завдання  розвитку і навчання , оптимальні умови здобуття  освіти (тобто визначає належні засоби організації  освітнього процесу , необхідні умови психолого-педагогічного супроваду  навчальної діяльності ).

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 20.11.2019р.

Присутні : члени консиліуму .

Порядок денний :

1.Круглий стіл “Трудове виховання в спеціальній школі – одне з основних методів виховної і корекційної роботи ”

Слухали :

Токарську Л.О.

Трудове виховання у спеціальній школі здійснюється  у різних видах трудової діяльності : у навчанні , побутовій , суспільно-корисній праці .Здійснення будь-якого завдання передбачає такі етапи : аналіз , планування , організацію , практичне виконання , контроль , оцінку.Сам процес учіння має бути усвідомленим , відповідно регульованим.Важливою умовою формування діяльності в учнів на заняттях з трудового навчання є керівництво процесом засвоєння кожного етапу (аналізу, планування, організації практичного виконання , самоконтролю),послідовного їх здійснення під час виконання трудової дії.

Виступили :

Ісікова М.Ю.

На уроках трудового навчання при плануванні діяльності використовуються зразки виробів , предметно-технологічні, предметно-інструкційні та інструкційні карти, карти із зображенням етапів роботи та назвами трудових операцій .Предметно-інструкційні карти можуть бути різної міри деталізованості. Загальна допомога дітям з вадами розумового розвитку – необхідна умова виконання практичного завдання , його завершення.

Арделан В.В.

Досягти успіху у трудовому вихованні дітей можна тоді , коли в процесі їхньої діяльності створюються умови для розвитку зазначених якостей , коли в ході трудового виконання проводитиметься цілеспрямована робота по організації їх трудової діяльності , усвідомлення мети й характеру праці, умов її виконання.

Ухвалили :

Корекційна робота , особливо в праці корекції недоліків якості особистості , направлена на те , щоб підготувати вихованців до самостійного  життя, праці.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 12.12.2019р.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 23.01.2020р.

Засідання психолого-педагогічного консиліуму

від 13 .02.2020р.