Корекційно-розвиткові заняття.

Мовленнєва функція є однією з найважливіших функцій, яка характерна тільки для людини, і володіння здібністю мовленнєвого спілкування створює умови для людських стосунків. Порушення мовлення негативно впливає на розвиток особистості, відображається на її діяльності, поведінці.

Корекційна допомога є невід’ємною частиною навчально-корекційного процесу в школі. Її ефективність залежить від тісної співпраці всіх ланок освітнього  простору.

   В  нашій  спецшколі-інтернаті  навчаються  діти з  різними  вадами  мовлення: алалія,  дизартрія, дислалія, дислексія, дисграфія,  системний недорозвиток мовлення. Всі вони мають змогу проходити реабілітацію   в  логопедичних  групах,  підгрупах,   або  займатися  індивідуально  з  логопедом. 

Мета   корекційної  допомоги:

  •  Усунення  вад  мовлення  у  дітей.
  •  Підготовка  учнів  з особливими   освітніми  потребами  до  вступу  в  соціум.

   Ефективність подолання недоліків звуковимови значною мірою  залежить  від розуміння  логопедами  механізмів  формування  звуків  мовлення,  особливостей  розладу  вимови  та  вдало  підібраної  методики  їх  подолання.    

Завдання  :

  •  Встановлення  вірного  діагнозу  в  учнів-логопатів
  •  Створення  особливих  умов  для  навчання  кожного  учня
  •  Усунення  мовних  дефектів  і  розвиток  усного  та  писемного  мовлення  учнів  до  такого  рівня,  який  дасть  змогу  успішно  навчатися
  •  Інтеграція  корекційної роботи,  навчального  та  виховного процесів,  медичної  допомоги
  •  Поповнення  матеріально-технічної  бази  корекційних кабінетів
  •  Творчий  підхід    до  своєї  праці  та  використання  інтерактивних  технологій

    Застосування  традиційних  та  нетрадиційних  методів  роботи  на  корекційно-розвиткових заняттях.