Соціально-психологічна служба

Аналіз роботи психологічної служби школи – інтернату

Психологічна служба Солотвинської спеціальної ЗОШ інтернат І-ІІ ст. протягом 2019-2020 року працювала над завданнями:

  • корекційно – розвиткова спрямованість навчально – виховного процесу за методичною темою ” Позитивна соціалізація учнів( вихованців) школи – інтернату та розвиток високо адаптивності особистості”;
  • виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально- психологічної корекції та надання їм психолого – педагогічної допомоги;
  • проведення психолого – педагогічної корекції девіатної поведінки неповнолітніх учнів та інших проявів асоціальної форми поведінки;
  • профілактика злочіності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок учнів школи;
  • надання консультативної допомоги педагогічному колективу щодо провадження та адаптації іноваційних методик навчання та виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів.

Велись спостереження за особливостями розвитку пізнавальних процесів учнів ( вихованців) школи, а саме – за низьким рівнем працездатності, недостатнім рівнем розвитку саморегуляції та самооцінки; низьким  рівнем концентрації уваги, недостатній її розподіл; високим рівнем виснаження нервових процесів, не сформованістю аналітико – синтетичних функцій мислення.

Протягом 2019- 2020навчального року психологічною службою здійснювалось психодіагностичне обстеження учнів школи. При здійснення психодіагностичного обстеження були використані методики, що спрямовані на%

– діагностику пізновальних процесів учнів з метою вивчення їх до навчання в школі та діагностика адаптації учнів 4-го  класу при переході до середньої ланки навчання ( Роджерс – Деймонд);

– діагностику міжособистісних відносин;

– діаностику креативності, сформованості особистості учнів старших класів та визначення девіатної поведінки;

– діагностика емоційної – вольової сфери, мотивації та дезадаптації;

– профорієнтація, соціальної та комуникативної компетенції.

Також за виявленими недоліками були проведені індивідуальні та групові консультації з учнями, батьками, педагогами школи. Була надана консультація з питань здійснення психологічного супроводу психологічного та особистісного розвитку учнів, а саме% визначення психологічної готовності учнів до навчання, психологічний супровід розвитку молодших школярів та підлітків, провенедення профілактичної роботи щодо дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи, допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

педагогічного колективу школи надано консультації організації виховної роботи, а саме% з питань запобігання конфліктам в учнівському колективі, виявлення дітей ” Групи ризику”, проведення профілактики правопорушень серед неповнолітніх та ризикової поведінки, формування навичок здорового способу життя, а також запобіганню професійному вигоранню.

Річний план 2019-2020 н. р.