План роботи методоб”єднання

вихователів  5-9 класів  на 2020-2021 н.р.

Головними завданнями школи є:
1. Забезпечення права дітей з порушеннями інтелектуального розвитку на
здобуття освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
2. Забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного
супроводження з урахуванням стану здоров’я учнів;
3. Здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;
4. Сприяння засвоєння учнями програмового матеріалу, норм етики та
загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та
здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
5. Сприяння всебічного розвитку учнів.

МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ.

Мета та завдання методичного об’єднання на 2020-2021н.р.

Створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;

Стимулювання пізнавальної ,практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування ,здобуття та застосування досвіду їх подальшої адаптації у соціумі.

Становлення та розвиток життєвих компентентностей  вихованців ,свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших.

Завдання методоб’єднання:

-впровадження нетрадиційних методик ,сучасних інтерактивних методів;

-удосконалення педагогічної майстерності: обмін досвідом ,розвиток творчої ініціативи педагогів,виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду ;

-систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Пріорітетні напрямки в роботі:

–створення сприятливих умов для розвитку та саморозвитку кожної особистості;

–впровадження інноваційних ефективних методів виховання, залученням учнів до практичної реалізації  в умовах сучасного розвитку суспільства;

-застосування особистіснол зорієнтованих педагогічних технологій;попередження асоціативної поведінки,профілактика шкідливих звичок.

Для досягнення поставленої мети вихователі спираються на загальнолюдські цінності,так як:людина,сім’я,Батьківщина.

Весь навчально-виховний процес спрямований на те,щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Вихователі систематизують пізнання світу дитини,вчать думати,стимулюють інтерес до оточуючого,розвивають спостережливість,уяву,творчі здібності ,нахили.